[FIX] NGINX start mislykkedes CentOS 7 - nginx: [emergen] open () "path" mislykkedes (13: Tilladelse afvist)

Med hensyn til at styre webservere kan der opstå mange ubehagelige overraskelser. Især når man bevæger sig fra en ældre version af et ældre operativsystem, en nyere. Vsalabil både Ubuntu og for CentOS.

Fra CentOS 5 til 7 CentOS en masse ting er ændret til det bedre. Fokus har været på sikkerhed og stabilitet. Til en nybegynder linux eller til en bruger, der ikke er klar over, hvad der er nyt om servere og tjenester, der er specifikke for administration web hosting, små nyheder kan give dig hovedpine.

En af de mest almindelige fejl ved installation af LEMP (Linux, NGINX, MySQL, PHP) sikkerheds- og servicetilladelser installeret på CentOS 7 operativsystem.

Manglende start af NGINX-tjenesten, selvom alt ser ud til at være godt konfigureret i form af PHP-FPM og NGINX.


restart nginx
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.

Vi har følgende detaljer i status, men de hjælper os ikke meget.

systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-03-08 06:57:41 UTC; 17s ago
Process: 4405 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4704 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4766 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 4764 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4706 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 08 06:57:40 srv.xsystem.dev systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: [emerg] open() "/srv/www/web.dev/logs/access.log" failed (13: Permission denied)
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service failed.

Vi forstår imidlertid, at adgangen til tjenesten "nginx" blokerer operationer på CentOS 7.

Problemløsning "nginx: [emerging] open ()" path "mislykkedes (13: Tilladelse nægtet)"

Sikkerhedsforbedret Linux (SELinux) er et modul, der oftest kommer med installationen af ​​CentOS 7 eller andre Linux-distributioner. Dette modul tilbyder flere kontrolværktøjer og kontroladgang på serverniveau, at være en god vagt når det kommer til sikkerhed og integritet. dog kan begrænse privilegierne til vigtige tjenester og applikationer, installeret på systemet.

Den enkle løsning på ovenstående problem er at deaktivere SELinux.

Sådan deaktiveres SELinux på CentOS 7

1. Først og fremmest skal du kontrollere om dette modul er aktiveret på systemet ved at udføre kommandoen “sestatus”.

SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Max kernel policy version: 31

2. Hvis tjenesten er aktiveret, skal du køre kommandolinjen: "setenforce 0", og derefter gå og rediger filen “/etc/selinux/config”.
Her indstiller du: SELINUX=disabled.

3. Når du har gemt ovenstående fil, skal du genstarte serveren.

Alt skal fungere glat.

[FIX] NGINX start mislykkedes CentOS 7 - nginx: [emergen] open () "path" mislykkedes (13: Tilladelse afvist)

Om forfatteren

Stealth

Lidenskabelig om alt, hvad der betyder gadget og IT, jeg er glad for at skrive på stealthsettings.com fra 2006 og jeg elsker at opdage nye ting om computere og macOS, Linux-operativsystemer, Windows, iOS og Android.

Efterlad en kommentar