Selvstudier, nyheder og funktioner - Jobliste

Beskrivelse af processer og tjenester Windows. Identificering af fejlprocesser, processer med højt CPU / RAM / HDD ressourceforbrug og processer, der er sårbare eller virusspecifikke.